Employee web

Department of Chemical Engineering | Lund University

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Institutionen för kemiteknik är en del av Kemicentrums systematiska arbetsmiljöarbete.

Kemicentrums systematiska arbetsmiljöarbete.

Skyddsorganisationen på Institutionen för kemiteknik

För Institutionen för Kemiteknik

Speciella säkerhetsföreskrifter (2018-01-11)

Utökad mall för riskbedömning (2017-12-22)

Sidansvarig: michael [dot] grimsberg [at] chemeng [dot] lth [dot] se Michaël Grimsberg
2018-10-17 13:14 ( )

Skyddsorganisation

Prefekt:
Mattias Alveteg
prefekt@chemeng.lth.se
046-222 36 27

Miljö- och säkerhetsansvarig:
Mats Galbe
mats.galbe@chemeng.lth.se
046-222 82 80

Skyddsombud:
Mats Galbe 046-222 82 80
Gunnar Lidén 046-222 08 62
skyddsombud@chemeng.lth.se